Velkommen til Ryan & Højlund - filosofi i organisationer
Den vesterlandske filosofi opstod som dialoger mellem filosoffer og borgere på torvet i antikkens Athen. Mange af dialogerne handlede om, hvad det vil sige at være et godt menneske og leve et godt liv. Det er vores ambition at bringe filosofien tilbage til 'torvet'; der hvor mennesker i dag mødes, taler og handler sammen. Det vil især sige på vores arbejdspladser.

Ryan & Højlund tilbyder filosofisk baserede udviklingsforløb til personer, grupper og organisationer. Vores fokus er på filosofiens anvendelighed i arbejdslivet og på at give deltagerne nye indsigter og konkrete metoder med hjem. Udbyttet er som regel en øget bevidsthed om egne værdier, antagelser og tankemønstre, en styrket evne til at se ind til kernen i et problem og en ny kvalitet i hverdagens samtaler og beslutninger som følge af fælles filosofiske begreber.


SCHOLE 2016 - 17. - 18. november 2016

 

Så er datoerne for årets Schole - Filosofiske frirum for ledere - på plads. Det bliver den 17.-18 november på Sjælland. Vores schole henvender sig til ledere, der finder det meningsfuldt at bruge et forlænget efterårsdøgn på at stoppe op og filosofere over liv og lederskab med andre tænksomme ledere.

 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Michael eller Thomas. Så skriver vi til dig, når vi har programmet og de praktiske detaljer på plads.

 

Mange venlige hilsner

Michael Højlund Larsen og Thomas Ryan Jensen

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20