Hvad er filosofi?
Filosofi betyder kærlighed til visdom. Siden antikken har filosofien behandlet tilværelsens grundlæggende spørgsmål på stadigt nye måder og fundet stadigt nye svar. Filosofien har lagt grunden til logik, etik, demokrati og videnskab og skabt mange af de begreber, vi dagligt bruger til at tænke og kommunikere med. Den europæiske filosofi er mere end 2500 års levende tænkning.

Filosofi er tænkningens kunst. Det er kunsten at stille gode spørgsmål og nysgerrigt undersøge præmisser og argumenter. Det er kunsten at afklare de grundholdninger og forestillinger om verden og os selv, som bestemmer hvordan vi vælger og handler. Det er den vanskelige og nødvendige kunst at tænke over, hvordan vi tænker.

Filosofi er tænkning koblet til praksis og handling. I de sidste årtier er der internationalt vokset en bevægelse af filosoffer frem, der med succes bruger filosofien aktivt i udviklingen af mange forskellige organisationer. I Ryan & Højlund tænker vi selv. Men vi er inspireret af nyere norske, hollandske og tyske tilgange til filosofi i organisationer.

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20