Hvordan arbejder vi?
Vi begynder ikke med filosofien. Vi begynder med det, som er vigtigt for det enkelte menneske eller den enkelte organisation. På den baggrund tilrettelægger vi et filosofisk forløb, som modsvarer de aktuelle behov. Vi arbejder blandt andet med:

  • Sokratisk dialog: Bygger på deltagernes egne erfaringer og anvendes til at afklare betydningen af centrale begreber. Metoden er velegnet til at etablere en ny og fælles indsigt i vores grundlæggende antagelser. Hent en detaljeret beskrivelse her.
  • Etiske grundholdninger: Introducerer forskellige former for etik og hjælper deltagerne til at identificere og udfordre deres egen etik. Metoden er velegnet til at undersøge opfattelser af det moralsk gode og leder ofte til væsentlige nye indsigter hos deltagerne. Hent uddybende beskrivelse her.
  • Din personlige ledelsesfilosofi: At formulere sin ledelsesfilosofi kræver personlig afklaring af idealer, motiver og værdier, samt af begreber som lederskab og god ledelse. Metoden er velegnet til at skabe sammenhæng mellem ledelsesfilosofi og personlig ledelse.

Derudover inddrager vi blandt andet:

  • Eksistentialistiske tilgange
  • Begrebsundersøgelser i filosofihistorisk lys. Hent beskrivelse her.
  • Essayskrivning som metode til filosofisk refleksion. Hent beskrivelse her.
  • Klassiske og moderne dyder.
  • Hexis – som metode til nye læringsstrategier
  • Sprogfilosofi og sproglege
  • Filosofisk vejledning


 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20