I Ryan & Højlund er vi blandt andet inspireret af nedenstående litteratur:

Aadland, E. (2000): Etik - dilemma og valg. Dansk psykologisk forlag

Alberoni, F. (1984): Venskab. Informations Forlag Aps.

Andersen, K. (2004): Kierkegaard og ledelse. Frydenlund

Arendt, H. (1978): The Life of the Mind. Harcourt, Inc.

Bastian, P. (2004): Ind i musikken. Gyldendal

Brenifier, O (2004): Hvad tænker du om livet? Mindspace

Buber, M (1964): Jeg og du. Munksgaard.

Børresen, B. & Malmhester, B. (2003): La barna filosofere. HøyskoleForlaget. Norge

Collin, F (2004): Konstruktivisme. Samfundslitteratur

Christensen, R. & Vinding, M. (red.) (2009): Erhvervsfilosofi - filosofiske bidrag til virksomheder og organisationer. Frydenlund.

Dissing, O (2008): Ledelsens indvendighed og etik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gadamer, H. (2004): Sandhed og metode. Systime Academic.

Gørtz, K (2007): Den filosofiske præstation. Danmarks Pædagogiske  Universitets Forlag

Hadot, P. (1995): Philosophy as a way of life. Blackwell Publishing Ltd. England

Hansen, C. (2005): Filosofien i hverdagen. Klim.

Hansen, F.T. (2000): Den sokratiske dialoggruppe – et værktøj til værdiafklaring. Gyldendal Uddannelse.

Hansen, F.T. (2002): Det filosofiske liv – et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. Hans Reitzels forlag.

Hansen, F.T. (2008): At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Hans Reitzels forlag.

Helth P. og Kirkeby, O.F. (2007): Menneske og leder. Bliv den du er. Børsens Forlag.

Husted, J. (2005): Etik, moral og værdier. Philosophia

Husted, J. (2009): Etik og værdier i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag

Husted, J. & Lübcke, P.(2001): Politikens filosofihåndbog. Politikens Forlag

Jacobsen, B. (2008): Livets dilemmaer. Hans Reitzels Forlag.

Kant, I (1993): Grundlæggelse af moralens metafysik. Hans Reitzels Forlag.

Kant, I (1993): Oplysning, historie, fremskridt. Slagmark

Kessel, J. et al. (2004): Free Space. Philosophy in Organisations. Uitgeverijboom. Holland.

Kierkegaard, S. (1962). Enten - Eller. Gyldendal

Kirkeby, O.F. (1998): Ledelsesfilosofi. Et radikalt normativt perspektiv. Samfundslitteratur.

Kirkeby, O.F. (2002): Loyalitet – udfordringen til ledere og medarbejdere. Samfundslitteratur.

Kirkeby, O.F. (2004): Det nye lederskab. Børsens Forlag.

Kirkeby, O.F. m.fl (2008): Protreptik. Samfundslitteratur

Larsen, M. og Plenge, N. (2003): Samtalebogen. Gyldendal.

Larsen, M (2007): Praktisk filosofi og ledelse. Børsens Forlag/L&R Business

McCarty. M (2009): How philosophy can save your life. Penguin. USA.

Mejer, J & Tortzen, C.G. (2009) Platon 1. Samlede værker i ny oversættelse. Gyldendal

Pedersen, E.H. (1993): Michel de Montaigne, Essays (oversættelser).Gyldendal.

Schultz, K (2000): Eksistens i arbejdslivet. Hans Reitzels Forlag.

Svare, H. & Herrestrand H. (2004): Filosofi for livet. En bok om filosofisk praksis. Unipubforlag. Norge

Svare, H. (2006): Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Pax Forlag. Norge

Svare, H. (2010): Livsmestring - om at finde sig til rette i verden. Pax Forlag. Norge

Thyssen, O. (red.) (2005): Æstetisk erfaring. Samfundslitteratur.

Tortzen, C.G. (red) (1993): Aristoteles om mennesket (udvalg af originaltekster). Pantheon.

 

 

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20