Nyheder

 

Erhvervsfolk filosoferer - de ved det bare ikke

Det er overskriften på en artikel af Thomas Ryan Jensen i nettidskriftet Erhvervsfilosofi.dk. nyeste nr, feb. 2016. Det er en erfaringsbaseret og anvendelsesorienteret artikel, som bl.a. fortæller om Sankt Benedikts metode og om at holde Scholé. Du kan hente artiklen her.

 

Kursus i Praktisk filosofi i ledelse + Filosofisk frirum

I Ryan & Højlund har vi længe oplevet et behov for et filosofisk frirum for ledere, hvor det er muligt fx en gang om måneden at mødes med andre ledere og drøfte væsentlige aspekter af ledelsesarbejdet i et filosofisk perspektiv.

Derfor tilbyder vi i 2013 et månedligt ”Filosofisk Frirum” i København. Det filosofiske frirum er koblet sammen med et introducerende firedages kursus i Praktisk filosofi i ledelse, som dels er et tilbud til nye, dels skal sikre et fælles niveau. Hvis du allerede er bekendt med praktisk filosofi og ledelse – fx via et af vores kurser eller undervisningsmoduler – kan du tilmelde dig Filosofisk Frirum direkte. Deltagere i det samlede forløb har dog fortrinsret til pladserne i Filosofisk Frirum.

Det samlede forløb spænder fra februar til november og giver deltagerne mulighed for at lade filosofien spille en mere kontinuerlig og systematisk inspirerende rolle i det nye års ledelsesliv. Forløbet er blevet til i samarbejde med konsulentvirksomheden WoHa, som råder over Det 3. Rum - en smuk lille kursusejendom i Kronprinsessegade i Indre København. Du kan læse mere om WoHa, Det 3. Rum, og om vores og de andre konsulenters tilbud i kataloget her.

Hvis du er interesseret, eller kender nogen som kunne være det, opfordrer vi dig til at reagere hurtigt: Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet, og der er kun tolv af dem!

Ny bog af Michael Højlund Larsen: "Dialog - en enkel vej til et godt samarbejde"

"Dialog – en enkel vej til et godt samarbejde" indeholder et solidt teoretisk fundament suppleret med konkrete metoder, tjeklister og praktiske erfaringer, der gør det muligt at udøve dialog i praksis. Den er skrevet til ledere, projektledere, HR-partnere, konsulenter, tillidsrepræsentanter og andre, der har indflydelse på, hvordan vi kommunikerer og samarbejder på vores arbejdspladser. Bogen er også tænkt som en grundbog til studerende på de mange uddannelser, hvor dialog er et relevant tema. Bogen er udkommet december 2012.

 

Scholé 2011 - filosofisk frirum for ledere
Temaet for efterårets scholé er "Tre metoder til filosofisk dialog i organisationer" og sigter på at træne filosofiske metoder, som er anvendelige i hverdagen. Datoen er den 10.-11. november og frirummet er åbent for enhver, der finder det værdifuldt at tænke over (ledelses)livet store spørgsmål i en dialogisk form. Læs hele invitationen her.

 

Filosofi på Stevnsfortet - et godt eksempel på filosofi i organisationer.

Ryan & Højlund har i 2010-11 gennemført et filosofisk baseret uddannelsesforløb for alle 65 anatte på Den sikrede Institution Stevnsfortet. Kaj Lauritsen, forstander på Stevnsfortet, evaluerer projektet i den vedlagte artikel fra fagbladet Socialpædagogen. Et godt eksempel på filosofi i organisationer, synes vi selv. Læs artiklen her.

 

Scholé 2010 - filosofisk frirum for ledere

Mange af de ledere vi møder, ønsker at fastholde og udvikle en filosofisk stemthed som et fundament i deres ledelsesliv. De fleste oplever imidlertid, at det kan være vanskeligt at holde den filosofiske tilgang i live - især når man er alene om det.

I Ryan & Højlund har vi derfor længe ønsket at kunne tilbyde ledere et filosofisk frirum. Det fik vi omsider realiseret med Scholé 2010, som forløb over to dage i maj på Røsnæs Hotel og Kursuscenter. Schole´2010 henvendte sig til ledere, som finder det glædes- og meningsfuldt at bruge et par dage til at filosofere over eget liv og ledelse i samvær med andre tænksomme ledere. 22 ledere tog imod tilbuddet og arrangementet var så stor en succes, at vi afslutningsvis besluttede at holde et nyt scholé allerede i efteråret.

Efterårets schole handler om filosofisk dialog og ledes af den fremtrædende norske filosofiske praktiker Helge Svare. Scholé med Helge Svare finder sted den 12. -13. oktober. Læs indbydelsen her.

Ryan & Højlund arrangerer et tredje scholé i foråret 2011. Det bliver annonceret her på siden.

 

Fri til at vælge friheden fra? - Thomas Ryan Jensens artikel til antologien Selvledelse og fælleskaber.

"Thomas Ryan Jensen spørger, hvad frihed har med selvledelse at gøre. Han forklarer frihedsbegrebet som begreb, værdi og valg. Yderst tankevækkende og relevant, og ikke mindst velskrevet, afklarer han begrebet frihed i relation til selvledet arbejde. Hans artikel er hele bogen værd".

Sådan skriver fagbladet Folkeskolen i sin anmeldelse af antologien Selvledelse og fællesskaber. Antologien er udkommet i 2010 på Dansk Psykologisk Forlag og rummer udover Thomas artikel bidrag fra bl.a. Gitte Haslebo, Flemming Andersen, Sanina Kurstein og Jesper Tynell. Læs hele omtalen her.

 

"En personlig afklarethed og et fokus på det almene"

Artikel om filosofi og udvikling af lederskab - erfaringer fra Diplomuddannelsen i ledelse. I samarbejde med filosoffen Lonni Hall gennemførte Ryan & Højlund i efteråret 2008 en undersøgelse af hvad vores studerende på Diplomuddannelsen i ledelse får ud af at blive undervist i modulet "Ledelse og filosofi". Undersøgelsen - som ikke er videnskabelig men etisk omhyggelig - konkluderer at undervisningen bl.a. bidrager til en skærpet opmærksomhed på etiske dilemmaer, anvendelige tankeværktøjer, personlig afklaring og mod til at træde i karakter som leder. Undersøgelsen blev præsenteret på Det Danske Ledelsesakademis konference samme år og er efterfølgende redigeret til den vedlagte artikel. Artiklen kan hentes her.

 

Praktisk filosofi og ledelse. Ny bog af Michael Højlund Larsen.

Bogen Praktisk Filosofi og Ledelse giver en veldokumenteret og let læst introduktion til et svært emne, nemlig hvordan praktisk filosofi kan kvalificere arbejdet med at udvikle ledelse, lederskab og organisationer.

Siden det antikke Grækenland har mennesker benyttet filosofien som en hjælp til at udvikle sig. Og i dag viser erfaringer fra praksis, at filosofiske metoder giver konkrete resultater i menneskers og organisationers daglige liv. Ved at filosofere træner vi vores evne til at tænke både kritisk, konstruktivt og kreativt. Filosofien kan dermed hjælpe os til en større indsigt i, hvordan vi kan udvikle og realisere vores ideer. Den kan for eksempel lære os, hvad god ledelse er og hjælpe med at udvikle vores lederskab.

Praktisk filosofi og ledelse er en teoretisk forankret, men samtidig praktisk anvendelig bog til dem, der vil vide mere om filosofi og ledelse. Bogen er udgivet på Børsens Forlag i oktober 2007.

Bogen kan bestilles på www.borsensforlag.dk eller på telefon: 33433001.
Pris:199,- kr inkl. moms.

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20