Hvad er udbyttet?
Vi har erfaring for, at arbejdet med filosofi i praksis giver en række konkrete resultater.
Det gælder blandt andet:

  • En øget indsigt i egne værdier, grundantagelser og tankemønstre samt deres betydning for vores tanker og handlinger.
  • En styrket kompetence i at se ind til den egentlige kerne i en problemstilling og at anvende filosofi aktivt og konkret i hverdagen.
  • En styrket forståelse for og erfaring med hvordan dialog kan benyttes som redskab for erkendelse.
  • En øget kvalitet af hverdagens diskussioner og beslutninger gennem fælles filosofiske begreber.
  • At finde svar på filosofiske spørgsmål, der giver både retning og mening.

Endelig giver filosofien mulighed for dialog om livets grundlæggende spørgsmål uden at det bliver for nærgående eller psykologisk. Når man undersøger f.eks. frihed, mening eller det gode liv berører man eksistentielle emner. Men ved hjælp af filosofien fastholder vi en distance til det private. Det kan i mange faglige og kollegiale sammenhænge være en fordel.

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20