Hvad tilbyder vi?
Ryan & Højlund er grundlagt af filosoffen Thomas Ryan Jensen og ledelsesrådgiveren Michael Højlund Larsen. Vi tilbyder blandt andet følgende former for filosofisk baserede udviklingsforløb:

  • Filosofiske dialoger og coachingforløb for mennesker, der ønsker personlig afklaring, f.eks. omkring lederjobbets mening, indhold og dilemmaer.
  • Åbne filosofiske seminarer, kurser og refugier, hvor vi bruger filosofiske metoder til at gå i dybden med vigtige spørgsmål, et centralt begreb eller et vanskeligt dilemma. Samtidig lærer deltagerne hvordan de kan anvende praktisk filosofi, f.eks. i relation til personligt lederskab.
  • Interne uddannelsesforløb der styrker organisationens evne til at identificere og behandle hverdagens vigtige filosofiske spørgsmål. Det gælder blandt andet de eksistentielle, etiske og erkendelsesmæssige spørgsmål.

For samtlige af vores aktiviteter gælder det, at deltagerne trænes i evnen til at tænke kritisk, konstruktivt og kreativt.

 

 

Thomas Ryan Jensen mail@thomasryanjensen.dk Tlf.: 28 10 93 00 | Michael Højlund Larsen michael@hojlundlarsen.dk Tlf.: 24 40 50 20